Cégünkről
Rezidens mérnöki szolgáltatások motor- és járműgyári széria-beszállítók részére
Repülőtéri berendezések
Elérhetőségünk
Impresszum
Adatvédelem

    

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az IHR Techmark Kft. – a továbbiakban: Adatkezelő – adatvédelmi szabályzata a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
 • a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

  valamint

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
A természetes személyek személyes adatainak kezelésével, az adatok védelmével és az ilyen adatok továbbításával kapcsolatban az Adatkezelő 2018.05.24-én életbe lépett, mindenkori hatályos „Adatvédelmi Szabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató” megnevezésű dokumentuma részletesen tájékoztat. Kérésre az Adatkezelő a dokumentum releváns rendelkezéseit magyar nyelven rendelkezésre bocsátja.

Szükséges hangsúlyozni, hogy az Adatkezelő
 • a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli
  és
 • ezután is mindenkor megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az Adatkezelő a jelen honlapján (www.ihrtechmark.hu) személyes adatokat nem kezel és nem áll szándékában kezelni.

Az Adatkezelőre vonatkozó adatok:
 • Cég megnevezése: IHR Techmark Kft.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-082820 (bejegyezte a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 1999.07.14-én)
 • Adószám: 11881010-2-13
 • Székhely: 2083 Solymár, Tersztyánszky utca 89.
 • Fióktelep: Győri Nemzetközi Ipari Park, 9027 Győr, Gesztenyefa utca 4.


IHR Techmark Kft.